PAUTA MEDIA

Continguts
informatius
multimèdia

creació de continguts periodístics i la seva difusió a través de diversos formats multimèdia