DECLARACIÓ D' ACCESIBILITAT

L’empresa Uravioga Badalona, s’ha compromès a fer accessible el seu lloc web de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic, o desenvolupaments finançats des d’Europa.

La present declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web https://pauta.media/  excloent els continguts incrustats provinents d’altres dominis.

Situació de compliment

Aquest lloc web és Parcialment conforme amb l’RD 1112/2018 a causa de la falta de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pels següents motius:

Falta de conformitat:

Pot existir algunes alternatives textuals que no siguin correctes – Requisit número 9.1.1.1 Contingut no textual d’UNE-EN 301549:2022
Poden existir alguns enllaços la funció o l’objectiu dels quals no estiguin correctament definits – Requisit número 9.2.4.4 Propòsit dels enllaços d’UNE-EN 301549:2022
Podrien existir fallades puntuals d’edició en alguna pàgina web.
Càrrega desproporcionada
No aplica.

El contingut no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable.

Podrien existir arxius ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin íntegrament tots els requisits d’accessibilitat. Encara que s’ha procurat que la majoria d’ells sí que ho compleixin.

Preparació per a la següent declaració d’accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 18 de maig de 2023.
El mètode emprat per a preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme pel propi organisme.
Última revisió de la declaració: 18 de maig de 2023.

Observacions i dades de contacte

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a) del RD 1112/2018) com per exemple:

informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web
transmetre altres dificultats d’accés al contingut
formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web

A través del següent formulari de contacte. Pot presentar:

  • Queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018 o
  • Sol·licitud d’Informació accessible relativa a:
  • continguts que estan exclosos de l’àmbit d’aplicació del RD 1112/2018 segons el que s’estableix per l’article 3, apartat 4
  • continguts que estan exempts del compliment dels requisits d’accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.

En la Sol·licitud d’informació accessible, s’ha de concretar, amb tota claredat, els fets, raons i petició que permetin constatar que es tracta d’una sol·licitud raonable i legítima.

Les comunicacions, queixes i sol·licituds d’informació accessible seran rebudes i tractades pel Departament d’Atenció al client Pauta Media SL.