COMUNICACIÓ DEL FESTIVAL MÚSIQUES SENSIBLES

Tasques de promoció del festival: preparació del material de difusió i aparicions als mitjans, producció dels actes de presentació.

Accions especials de comunicació: el Festival de Músiques Sensibles es defineix com un cicle de concerts “que vincula cultura i música amb compromís i responsabilitat social”, per la qual cosa es van organitzar visites dels artistes a les ONG que participen al festival.