FIX MUSIC: COMUNICACIÓ DE CONCERTS I FESTIVALS

P.POP defineix l’estratègia de comunicació de concerts i esdeveniments musicals: gestió i producció de continguts de difusió, redacció de notes de premsa, contacte amb els mitjans, preparació d’entrevistes, etc. Entre d’altres serveis, també s’ofereix la possibilitat d’organitzar l’acte de presentació davant dels mitjans.