COMUNICACIÓ D‘HABITATGE DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

L’estratègia de comunicació de Pauta Media per a Habitatge.Barcelona inclou una cobertura informativa integral a través de diversos formats, per ampliar al màxim la difusió de les polítiques i actuacions de la Regidoria d’Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona.

Pauta Media s’encarrega de gestionar els elements informatius de la pàgina web (redacció de notícies i creació d’elements audiovisuals), a més d’actualitzar-ne els continguts. Elaborem notes de premsa, realitzem entrevistes i cobertures d’esdeveniments, produïm infografies i guions de vídeo.