WEB HABITATGE BARCELONA

Gestió i manteniment de la web Habitatge.Barcelona, la pàgina web de l’Ajuntament de Barcelona dedicada a les polítiques d’habitatge. Pauta Media s’encarrega d’actualitzar els continguts i gestionar els canvis en l’estructura de la web (Drupal), a més de produir els continguts d’actualitat.

Pauta Media també s’encarrega dels elements informatius de la pàgina web: redacció de notícies, creació d’elements audiovisuals i actualització de la informació institucional vinculada.