PRODUCCIÓ DE VÍDEOS CORPORATIUS PER A IESE

Idea creativa, guió i edició de diversos vídeos corporatius per a l’escola de negocis IESE. Pauta Media col·labora periòdicament amb aquesta institució per cobrir cerimònies i congressos, com la conferència Doing Good & Doing Well, que cada any reuneix reconeguts professionals de diferents sectors empresarials per debatre sobre la responsabilitat social corporativa.

Pauta Media també participa en la gravació de cursos i vídeos corporatius per promoure l’oferta acadèmica d’IESE, com la sèrie de càpsules del programa Enfocados.