PUBLICACIONS IESE BUSINESS SCHOOL

Pauta Media ha elaborat diversos projectes editorials per a l’escola de negocis IESE. A nivell de disseny, l’equip de Pauta Media va elaborar les infografies del Comitè Harvard-IESE per a la publicació que commemorava el 50è aniversari de l’acord de col·laboració entre ambdues institucions.

Pauta Media també es va encarregar de la maquetació i revisió de l’última edició de l’Informe Endowment, en les versions en castellà i anglès. Aquest informe es publica anualment per difondre les polítiques de dotació financera d’IESE destinades a becar projectes i alumnes de la institució.