COMUNICACIÓ DE LA FINESTRA SUL CIELO

2009-2011

Elaboració d’un projecte de comunicació per a l’empresa La Finestra Sul Cielo, del sector de l’alimentació ecològica, amb l’objectiu de cobrir les necessitats comunicatives de la marca.

Participació en fires del sector i creació d’accions dinàmiques i planificades amb la finalitat de divulgar els productes i filosofia de La Finestra Sul Cielo a través dels diferents canals online i offline. Al final de cada acció de comunicació, l’equip de Pauta Media realitza un dossier on es recullen totes les accions i els impactes de comunicació generats durant el servei.