COMUNICACIÓ DE VITAE NATURAL NUTRITION

2010-2011

Elaboració d’un projecte de comunicació per a l’empresa Vitae Natural Nutrition, del sector dels complements naturals, amb l’objectiu de cobrir les necessitats comunicatives de la marca (online i offline). Relació amb els mitjans, elaboració i seguiment de les notes de premsa, disseny i producció del material comunicatiu (fulletons, dossiers de premsa, cartells, vídeos, etc.) i planificació d’una estratègia corporativa global.

Al final de cada acció de comunicació, l’equip de Pauta realitza un dossier on es recullen totes les accions i els impactes de comunicació generats durant el servei.